Expertus » Kursy » Zawodowe

Kursy zawodowe

Kursy przygotowują uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym do uzyskania odpowiednich kwalifikacji i do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, który wydaje odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Szkolenia odbywają się w godzinach ustalonych z uczestnikami kursu.