Expertus » Kursy » Kursy zawodowe » Operator podestu ruchomego

Operator podestu ruchomego

Cel kursu

Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych.

Uprawnienia

Zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawnia do obsługi:

  • I P – podestów ruchomych masztowych, stacjonarnych

  • II P – podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych i przewoźnych oraz samojezdnych.

Warunki uczestnictwa

  • Ukończone 18 lat
  • Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z medycyny pracy.
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora podestów ruchomych.

Program kursu

Temat

Liczba godzin

Wiadomości o dozorze technicznym

2

Ogólne wiadomości o podestach ruchomych

4

Budowa podestów

12

Obsługa podestów

4

Wiadomości z zakresu BHP

4

Zajęcia praktyczne

8

Razem

32

Cena: 
790 zł
Miejsce: 
Expertus, ul. Produkcyjna 98 A (II piętro), Białystok