Expertus » Kursy » Kursy zawodowe » Operator suwnicy kat i s

Operator suwnicy kat. I S

Cel kursu

Przygotowanie uczestników do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, wydającego zaświadczenia kwalifikacji do obsługi suwnic.

Uprawnienia

Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego dla Operatora suwnicy kat. I S uprawnia do obsługi: suwnic sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny, w tym specjalnego przeznaczenia – typ chwytakowe, chwytnikowe oraz suwnic, wciągników, wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego,  w tym sterowanych bezprzewodowo.

Wymagania dla uczestnika kursu

  • Ukończone 18 lat.
  • Minimum 6 miesięcy pracy jako pomocnik operatora suwnicy.
  • Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z medycyny pracy.
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora suwnicy.

Program kursu

Temat

Liczba godzin

Ogólne wiadomości o dźwignicach

3

Ogólne wiadomości o UDT

3

Maszynoznawstwo specjalistyczne

26

Eksploatacja

32

Wiadomości z zakresu BHP

10

Zajęcia praktyczne

16

Razem

90

Cena: 
1000 zł
Miejsce: 
Expertus, ul. Produkcyjna 98 A (II piętro), Białystok