Expertus » Kursy » Kursy zawodowe » Operator zurawia stacjonarnego

Operator żurawia stacjonarnego

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi stacjonarnych i przyściennych żurawików warsztatowych.

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończone 18 lat.
  • Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z medycyny pracy.
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora podestów ruchomych.

Program kursu

Temat

Liczba godzin

Wiadomości o dozorze technicznym

2

Ogólne wiadomości o dźwignicach

1

Budowa podestów

7

Obsługa podestów

3

Wiadomości z zakresu BHP

3

Zajęcia praktyczne

8

Razem

24

Cena: 
790 zł
Miejsce: 
Expertus, ul. Produkcyjna 98 A (II piętro), Białystok