Expertus » Obsluga bhp

Komunikat o błędzie

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /home/host812232/domains/expertusbhp.com.pl/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/host812232/domains/expertusbhp.com.pl/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/host812232/domains/expertusbhp.com.pl/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/host812232/domains/expertusbhp.com.pl/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/host812232/domains/expertusbhp.com.pl/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/host812232/domains/expertusbhp.com.pl/public_html/includes/database/database.inc).

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Możemy zaoferować sprawowanie stałego nadzoru i doradztwa w zakresie BHP nad warunkami pracy – jako służba zewnętrzna.

Zakres naszych usług możemy dostosować do Państwa potrzeb i oczekiwań w różnych obszarach działań:

 • doradztwo BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń,
 • dokumentacji BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • badania środowiska pracy,
 • reprezentowanie firmy wobec organów nadzoru.

Doradztwo w zakresie BHP

Doradzamy pracodawcom we wszystkich przedsięwzięciach, mających związek z bezpieczeństwem pracy:

 • w zakresie poprawy warunków BHP w zakładzie pracy,
 • w doborze i zakupie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz obuwia i odzieży roboczej,
 • w zakresie organizowania system ochrony przeciwpożarowej,
 • w doborze i zakupie sprzętu i wyposażenia ppoż.,
 • w zakresie realizacji nakazów i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szkolenia BHP

W tym zakresie oferujemy:

 • przeprowadzaniu szkoleń BHP,
 • opracowywaniu programów szkoleń, instruktaży stanowiskowych,
 • pomocy w przeszkoleniu osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Opracowywanie i sporządzanie dokumentacji BHP

Opracowujemy:

 • instrukcje BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • instrukcje bezpiecznej pracy przy czynnikach chemicznie niebezpiecznych,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • instrukcje IBWR,
 • plany BIOZ.

Sporządzamy:

 • dokumentację powypadkową,
 • przygotowaniu i prowadzeniu rejestrów wypadków przy pracy, w drodze do pracy, chorób zawodowych i innych.

Ponadto służymy pomocą w prowadzeniu spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Ocena ryzyka zawodowego

Opracowujemy oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym na stanowiskach komputerowych.

Badanie środowiska pracy

W tym zakresie:

 • przeprowadzamy określanie i typowanie prac i czynników niebezpiecznych w środowisku pracy,
 • świadczymy pomocy w organizacji badań i pomiarów czynników środowiska pracy,
 • przeprowadzamy okresowe kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Reprezentowanie firmy

Oferujemy możliwość reprezentowania pracodawcy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy.